Match bord1

 

  • Home
  • Voor ondernemers

Voor ondernemers

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat zich met name richt op het terrein dat betrekking heeft op het versterken van de relatie van het bedrijf met haar eigen omgeving. Bedrijven kunnen financiële middelen bieden, maar steeds meer bieden zij immateriële zaken als kennis, contacten, apparatuur, tijd van medewerkers en leiding. Dit zijn de zaken die op Beursvloer Baarn gevraagt en geboden worden.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen omvat alle activiteiten die door het bedrijfsleven worden ondernomen om de kwaliteit van de lokale leefomgeving te verbeteren. MBO kent veel vormen maar laat zich makkelijk bundelen in 4 M’s:
1) Mensen (vrijwillige inzet van medewerkers)
2) Middelen (het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen)
3) Massa (het openstellen van netwerken)
4) Media (in- en externe mediakanalen openstellen) 

Uit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste reden van bedrijven om MBO-activiteiten te ondernemen is omdat MBO inspireert en leuk is. Andere redenen zijn: - Omdat het hoort, bedrijven zien het als hun verantwoordelijkheid - Omdat andere marktpartijen eisen stellen op het gebied van MBO - Omdat het zakelijk rendement oplevert. - Omdat het positieve zakelijke effecten heeft zoals het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij en trots op het bedrijf.

De waarde van MBO ligt volgens bedrijven vooral in de maatschappelijke effecten ervan. Ook de mogelijkheid tot het profileren van het bedrijf op zijn afzetmarkt is een veel voorkomende waarde die aan MBO wordt toegekend

beursvloer baarn logo groot 1

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Volg ons