Match bord1

 

Tips voor Ondernemers

Aanbod van bedrijven:

Wat kunt u als bedrijf aanbieden aan een maatschappelijke organisatie? 
Hoe concreter u uw aanbod formuleert, hoe groter de kans dat u een goede match kunt maken.
We werken met zeven thema's:

1) Marketing en Communicatie

 • Communicatie, bijvoorbeeld vormgeving van poster, opzetten van digitale nieuwsbrief.
 • Financiën, bijvoorbeeld opzetten van boekhouding, opzetten van jaarrekening.
 • Ontwerpen van een logo, poster of flyer.
 • Schrijven van een tekst voor een folder

2) ICT en Logistiek

 • Het maken van een website.
 • hulp bij het werken met social media.
 • Leveren van werkende oude computers.

3) Organisatie en Advies

 • Administratie, bijvoorbeeld secretariële ondersteuning bij het inrichten van de administratie.
 • Organisatieadvies in het algemeen, bijv. aanbrengen van focus of missie en visievorming.
 • Financieel advies.
 • Hulp bij een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Netwerk ter beschikking stellen voor de doelen van de maatschappelijke organisatie: bijvoorbeeld het inzamelen van afgedankte spullen onder de werknemers en klanten.
 • Aanbieden van spreektijd bij een bedrijvennetwerkbijeenkomst tbv naamsbekendheid.
 • Plaatsen van vrijwilligersvacatures op het intranet.

 4) Klussen en Evenementen (bijvoorbeeld in het kader van teambuilding)

 • Hulp bij het opknappen van een clubgebouw.
 • Hulp bij de organisatie van een evenement.
 • Hulp bij één van de NL Doet activiteiten in Maart.
 • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling of een gehandicaptenorganisatie.

5) Middelen / materialen / faciliteiten:

 • Spullen voor een 2e leven: tafels, stoelen, kasten, computers, laptops.
 • Gebruik maken van vergaderruimte, beamer, kopieerapparaat.
 • Bouwmaterialen, verf, gereedschap.

 6) Opleiding en Training:

 • Jongeren coachen naar werk
 • Een training voor bestuursleden geven
 • Een organisatie op weg helpen met social media.
 • Een training, workshop of cursus lokaal aanbieden aan de Baarnse bevolking via www.vcbaarn.nl

7) Het vraagteken:

 • Geen enkele inspiratie? Geen nood. Vermeld bij uw aanmelding: "Orienteerd zich op de beursvloer"
 • Bij het vraagteken staat een ervaren hoekman, die u kan helpen bij het vinden van geschikte partners.

Handelwijze op de Beursvloer:

 1. Doe inspiratie op en leg contacten op de beursvloer
 2. Kijk eerst intern naar uw doelstellingen en dan pas naar de externe aspecten
 3. Trek bij voorkeur op met organisaties waarmee uw bedrijf de relatie wil versterken (goede klant, prospect, netwerkpartner)
 4. Focus op een of twee thema’s waarmee een logische relatie met uw bedrijf kan worden gelegd
 5. Zorg dat de activiteiten zowel toegevoegde waarde hebben voor uw bedrijf (toegang tot netwerken, reputatie, naamsbekendheid) als voor uw medewerkers (voldoening, ontwikkeling, inspiratie, maatschappelijke bagage)
 6. Draag als directie met enthousiasme de activiteit intern en extern uit door gericht te communiceren
 7. Neem bij vragen en voor advies contact op met Hans Klijn, Intermediair Betrokken Ondernemen. Zie contact

beursvloer baarn logo groot 1

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Volg ons