Match bord1

 

Tips voor Organisaties

Druk, druk druk. U herkent het wel: U steekt al uw tijd in het besturen van uw organisatie, helpt bij het organiseren van activiteiten en het aansturen van uw vrijwilligers. Er is geen tijd om uw organisatie te verbeteren, die ruimte op te knappen of om vrijwilligers te trainen etc.

De Baarnse Beursvloer kan mogelijk uitkomst bieden!
U ontmoet lokale ondernemers die iets willen betekenen voor een maatschappelijke organisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met het ontwarren van wet- en regelgeving, hun bestuurlijke ervaring inzetten, specialistische expertise inbrengen, helpende handen leveren of hun eigen contacten benutten voor uw organisatie. Of wellicht stellen zij materialen of faciliteiten ter beschikking.

In ruil daarvoor biedt u een aanbod (tegenprestatie) aan het bedrijf, bijvoorbeeld: Specifieke kennis of contact met een doelgroep.Uw fantastische locatie (museum, historisch gebouw)
U verzorgt een optreden (orkest, koor, theatergroep), sportdag (sportverenigingen) of een interessante workshop (schilderen, zingen, acteren, omgaan met specifieke doelgroepen).

Voorbereiding

Bekijk op de website goed welke deelnemende bedrijven er komen en wat het vraag en aanbod is. Met welke deelnemers wil je in ieder geval het gesprek aangaan? Bedenk concrete vragen gericht op de categorieën

- Materialen en faciliteiten
- Coaching, training en onderzoek
- Menskracht: klussen en activiteiten
- Marketing, communicatie en PR
- Financieel, juridisch, administratief,
- ICT of technisch advies

Tegenprestatie:

Bedenk vooraf al wat je als maatschappelijke organisatie voor een aanbieder kunt betekenen (de tegenprestatie).
Wees daarin creatief. Gebruik de matchverhalen op de website van de beursvloer als inspiratiebron.

Op de beursvloer

De tijd is beperkt, dus wees origineel, alert en daadkrachtig. Neem visitekaartjes, brochures of een leuk item van je bedrijf, organisatie of activiteit mee. Zorg dat je herkenbaar bent: draag een opvallend T-shirts, een bord, ballonnen, etc. Maak gebruik van de aanwezige “wolkies” (kleine whiteboards waarop je een ludieke boodschap kunt schrijven). Druk aan de notaristafel? Begin dan alvast met de volgende match en kom later terug met je matchformulier (maar vergeet dat niet!). Vul het matchformulier volledig en goed leesbaar in. Spreek met de andere partij af wie contact opneemt na de beursvloer. Spreek gezamenlijk een termijn af waarbinnen de match vervuld wordt.

Na de beursvloer

Kom afspraken tijdig na. Mocht je wegens omstandigheden gemaakte afspraken niet na kunnen komen, laat de tegenpartij dit dan weten en maak nieuwe afspraken.

beursvloer baarn logo groot 1

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Volg ons